Hop til indhold
Højesteret

Edition i lejekontrakt, jf. den færøske retsplejelovs § 298 tilladt 
28-10-2015 

Sag 163/2015
 

Kendelse afsagt 28. oktober 2015   


P/f SMS
mod
Sp/f Norðlon


Sag om edition i lejekontrakt for et nabolejemål

Sagen angik, om en udlejer kunne pålægges at fremlægge en lejekontrakt for et nabolejemål, som udlejer også var udlejer af, jf. retsplejelovens § 298, stk. 1. I en sag mellem udlejer og lejer, havde lejer gjort et modkrav om betaling af elforbruget i nabolejemålet gældende.

Byretten fandt, at modkravet ikke var godtgjort, idet vilkårene i lejekontrakten mellem udlejer og lejeren i nabolejemålet ikke var nærmere oplyst. Landsretten afslog en editionsbegæring i lejekontrakten, idet det ikke nærmere var angivet, hvilke bestemte kendsgerninger, der agtedes bevist.

Højesteret fandt, at det havde betydning for lejers krav at få oplyst, hvem der skulle betale for elforbruget i nabolejemålet. Højesteret fandt endvidere, at lejer havde angivet en tilstrækkelig begrundelse for de kendsgerninger, der ønskedes bevist, og at udlejer ikke havde sandsynliggjort, at lejekontrakten indeholdt oplysninger, som man i givet fald ville være udelukket eller fritaget for at afgive forklaring om som vidne. Da det ikke kunne afvises, at lejekontrakten var af betydning for lejers modkrav, pålagde Højesteret udlejer at fremlægge lejekontrakten.

 Læs hele kendelsen


 

Til top Sidst opdateret: 29-10-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk