Hop til indhold
Højesteret

Edition af juridiske responsa 
20-12-2013 

Sag 110/2013
 

Kendelse afsagt den 17. december 2013

 

Hans Damm Research A/S
mod
Erhvervsstyrelsen (tidl. IT- og Telestyrelsen),
Moderniseringsstyrelsen (tidl. Økonomistyrelsen)
og
Forsvarsministeriet

 

Myndighed skulle ikke fremlægge responsa, som Kammeradvokaten havde afgivet forud for retssagen

Under en ankesag for Højesteret, som ikke er afsluttet endnu, anmodede Hans Damm Research A/S om, at det i medfør af reglerne om edition, blev pålagt Moderniseringsstyrelsen at fremlægge nogle responsa fra Kammeradvokaten. De pågældende responsa var indhentet forud for retssagen. Hans Damm Research mente, at de indeholder oplysninger, som kunne være med til at bevise, at det offentlige udbud, som ankesagen drejer sig om, ikke havde været reelt.

Højesteret udtalte bl.a., at et juridisk responsum om dansk ret ikke angår bevisførelsen, og at et sådant responsum ikke kan fremlægges som bevis i sagen. En part eller en tredjemand kan derfor som udgangspunkt ikke pålægges at fremlægge et juridisk responsum. Kun i det omfang et juridisk responsum må antages at indeholde sådanne faktiske oplysninger af betydning for en retssags udfald, at hensynet til hemmeligholdelse af responsum må vige for hensynet til sagens oplysning, kan det komme på tale at pålægge parten eller tredjemand at fremlægge de dele af responsum, der vedrører disse oplysninger.

Højesteret fandt ikke grundlag for at antage, at de indhentede responsa indeholder sådanne faktiske oplysninger af betydning for ankesagens udfald, at hensynet til hemmeligholdelse måtte vige for hensynet til sagens oplysning.

Moderniseringsstyrelsen skulle derfor ikke fremlægge Kammeradvokatens responsa.

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk