Hop til indhold
Højesteret

Edition – lægejournal 
24-07-2015 

Sag 4/2015
 

Kendelse afsagt den 23. juli 2015  

 

A
mod
Tryg Forsikring A/S

 

A skulle fremlægge lægejournal til brug for Retslægerådets besvarelse af spørgsmål

Sagen angik, om A havde krav på yderligere erstatning efter et færdselsuheld i 2004. Der var under sagens forberedelse opstået tvist om, i hvilket omfang A skulle fremlægge journalmateriale fra egen læge til brug for Retslægerådets besvarelse af spørgsmål i sagen.

Højesteret fastslog, at det ikke kunne udelukkes, at der i As lægejournal fra 1999 til 2004 ville kunne være oplysninger af betydning for Retslægerådets besvarelse af de stillede spørgsmål og rettens afgørelse i sagen. Højesteret pålagde herefter A at fremlægge lægejournalen fra 1999 til 2004.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk