Hop til indhold
Højesteret

EU-borgere udvist efter straffedom 
19-10-2010 

Sag 425/2008


Dom afsagt den 19. oktober 2009.


Rigsadvokaten
mod
T1 og T2


EU-borgere uden tilknytning til Danmark udvist efter straffedom

Byretten havde fundet de to EU-borgere T1 og T2 skyldige i tyveri ved i et supermarked at stjæle en ældre kvindes taske med indhold, mens de afledte hendes opmærksomhed. T1 og T2 var også fundet skyldige i forsøg på tyveri ved i samme supermarked at forsøge at stjæle fra to andre ældre kvinder, mens de forsøgte at aflede deres opmærksomhed. Straffen blev fastsat til fængsel i 60 dage. Landsretten fandt de idømte straffe passende og tiltrådte også byrettens afgørelse om at udvise T1 og T2 med indrejseforbud i 5 år.

For Højesteret angik sagen alene spørgsmålet om udvisning med indrejseforbud i 5 år.

Højesteret tiltrådte, at betingelserne efter udlændingeloven for at udvise T1 og T2 var opfyldt. Spørgsmålet var herefter, om udvisning ville være forenelig med opholdsdirektivet. Højesteret tiltrådte, at T1 og T2’s kriminalitet var udtryk for en adfærd, som udgjorde en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berørte en grundlæggende samfundsinteresse. Højesteret lagde vægt på, at T1 og T2 var idømt ubetinget fængselsstraf for efter forudgående aftale og i forening at have begået tricktyveri af taske og forsøg herpå. Da T1 og T2 ikke havde nogen tilknytning til Danmark, kunne udvisning med indrejseforbud i 5 år ikke anses for stridende mod proportionalitetsprincippet. Udvisningen var derfor forenelig med opholdsdirektivet. På den baggrund stadfæstede Højesteret dommen.


  Læs hele dommen 

 

Til top Sidst opdateret: 19-10-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk