Hop til indhold
Højesteret

Drenge på 6 og 4 år skulle have bopæl hos deres moder 
22-10-2010 

Sag 181/2010
 

Dom afsagt den 22. oktober 2010

 

M
mod
F

 

Drenge på 6 og 4 år skulle have bopæl hos deres moder.

F flyttede fra M og fællesbørnene A og B i september 2008, da børnene var 4 og 2 år. Efter samlivsophævelsen etableredes en samværsordning, hvorefter A og B boede hos M 8 ud af 14 dage. I september 2009 flyttede M fra S by til en anden by i Jylland. Statsforvaltningen traf i den forbindelse midlertidig afgørelse om, at børnene skulle have bopæl hos F. Samtidig ændredes samværet til en 7/7 ordning. F anlagde sag mod M med påstand om, at børnene skulle have bopæl hos ham, mens M nedlagde påstand om, at børnene skulle have bopæl hos hende.

Højesteret fandt, at børnene skulle have bopæl hos M, da de måtte antages at have en stærkere tilknytning til hende end til F. Henset til børnenes alder kunne der ikke heroverfor lægges afgørende vægt på børnenes tilknytning til familiens oprindelige lokalområde og til institutionerne i dette område, ligesom der ikke var grundlag for at antage, at børnene havde en væsentlig stærkere tilknytning til det lokalområde i S, hvor F nu boede, end til lokalområdet i byen, hvortil M var flyttet. Dissens.

Højesteret ændrede hermed landsrettens afgørelse.  

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk