Hop til indhold
Højesteret

Drabsmand under 18 år 
02-03-2015 

Sag 258/2014
 

 

Dom afsagt den 2. marts 2015

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Fængsel i 8 år for drab begået af en person under 18 år

T var fundet skyldig i drab og en række andre forbrydelser. Da drabet blev begået, var T ca. 16 ½ år.

Højesteret udtalte, at ændringen af straffeloven i 2010 vedrørende personer under 18 år ikke indebærer, at udgangspunktet for strafudmålingen ved meget alvorlig kriminalitet, som f.eks. drab, begået af en mindreårig skal forhøjes til fængsel i mere end 8 år. Lovæn­drin­gen inde­bæ­­rer, at domstolene skal fast­sætte straf­fen for drab begået af en mindreårig efter en konkret vurdering af bl.a. forbry­del­sens grovhed og under hensyn­ta­gen til ger­nings­man­dens al­der på ger­nings­tidspunktet. Dom­sto­lene er i den for­bin­delse ”i de allergro­ve­ste tilfælde” ikke som tid­li­gere afskåret fra at udmåle en straf på fæng­sel i me­re end 8 år. Højesteret fastslog på denne baggrund, at T skulle straffes med fængsel i 8 år.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk