Hop til indhold
Højesteret

Dom til forvaring 
04-06-2012 

Sag 64/2012
 

Dom afsagt den 4. juni 2012.

 

Rigsadvokaten
mod
T

 

Dom til anbringelse på ubestemt tid i psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark

 

T, som ved Grønlands landsret var fundet skyldig i bl.a. voldtægt begået mod to børn og trusler, blev idømt forvaring, jf. den grønlandske kriminallovs § 161, stk. 1. T ansås for på grund af psykisk afvigelse at være uegnet til anbringelse i anstalt i Grønland og blev derfor i medfør af kriminallovens § 161, stk. 2, dømt til anbringelse i psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark.

 

Højesteret ændrede herved Grønlands Landsrets bestemmelse om, at T skulle anbringes i anstalt i Grønland.

 

Læs hele dommen

 

Læs hele dommen på grønlandsk

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk