Hop til indhold
Højesteret

Domstolsprøvelse af Advokatnævnets kompetence 
12-08-2014 

Sag 276/2013
 

Dom afsagt den 12. august 2014

 

Jysk Ejendomsadministration ApS
mod
Advokatnævnet

 

Advokatnævnets afvisning af en klage på grund af manglende kompetence kunne prøves under en retssag i medfør af grundlovens § 63

Sagen angik for Højesteret, om Jysk Ejendomsadministration under en retssag anlagt mod Advokatnævnet kunne få prøvet, om nævnet skulle behandle en klage over en advokat. Advokatnævnet havde afvist klagen med den begrundelse, at klagen henhørte under skifteretten, og at nævnet derfor ikke kunne behandle sagen.

Højesteret udtalte, at Advokatnævnet er en offentlig myndighed, og et sådant spørgsmål om Advokatnævnets kompetence kan prøves under en retssag anlagt af en klager mod nævnet i medfør af grundlovens § 63.

Højesteret ændrede dermed landsrettens dom.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk