Hop til indhold
Højesteret

Domsmand ikke inhabil 
05-09-2012 

Sag 210/2012

Domsmand ikke inhabil


Dom afsagt den 5. september 2012.  

Rigsadvokaten
mod
T

Domsmand, der samtidig var medlem af et skatteankenævn, var ikke inhabil ved behandlingen af en straffesag om unddragelse af skat fra det offentlige

En domsmand, der samtidigt som borgerligt ombud var medlem af Skatteankenævn København, dømte i byretten T for skattesvig af særlig grov karakter.

For Højesteret anførte T blandt andet, at domsmanden var inhabil, idet domsmanden havde et lønnet hverv som klagesagsbehandler og beslutningstager i et skatteankenævn i organisationen SKAT.

Der var under sagen enighed om, at domsmanden ikke som medlem af Skatteankenævn København havde haft noget at gøre med T’s skattesag, som ikke havde været behandlet af Skatteankenævn København.

Højesteret udtalte blandt andet, at domsmanden ikke var ansat i SKAT. Domsmanden var derimod del af en uafhængig klagemyndighed, som havde til opgave at kontrollere rigtigheden af SKATs afgørelser. Den omstændighed, at domsmanden var medlem af et skatteankenævn, var derfor ikke egnet til at rejse berettiget tvivl om domsmandens fuldstændige upartiskhed.

Landsrettens flertal var nået til det modsatte resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 05-09-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk