Hop til indhold
Højesteret

Dom om mortifikation kunne ankes direkte til landsretten 
26-03-2013 

Sag 328/2012
 

Kendelse afsagt den 12. marts 2013.

 

Anklagemyndigheden
mod
T1 og T2

 

Dom om mortifikation kunne ankes til landsretten uden Procesbevillingsnævnets tilladelse

 

Højesteret fandt, at en bestemmelse i en dom i en offentligt på­talt injuriesag om, at en række ærefornærmende sigtelser kendes ubeføjet (mortificeres), jf. straffelovens § 273, stk. 1, omfattes af udtrykket ”andre offentligretlige følger” i retsplejelo­vens § 902, stk. 2, nr. 4, således at T1 og T2 kunne anke dommen til landsretten uden Procesbevillingsnævnets tilladelse.

 

Landsretten var kommet til det modsatte resultat.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk