Hop til indhold
Højesteret

Dommer var ikke inhabil 
09-11-2015 

Sag 145/2015
 

Kendelse afsagt den 6. november 2015

 

DONG Energy Thermal Power A/S (tidligere Energi E2)
mod
50Hertz Transmission GmbH
og
Energinet.dk

 

Højesteretsdommer var ikke inhabil som følge af sit tidligere virke som advokat

50Hertz Transmission anmodede om genoptagelse af Højesterets dom af 13. maj 2015 i sag 298/2013. De problemstillinger, som sagen angik, vedrørte perioden fra 2004 til den 30. juni 2006. Anmodningen om genoptagelse var begrundet i, at en højesteretsdommer efter 50Hertz Transmissions opfattelse var inhabil som følge af sit tidligere virke som advokat for DONG.

Højesteretsdommeren var tidligere partner i et advokatfirma, og han havde haft det daværende DONG som sin klient i en periode fra 1986, og indtil han blev højesteretsdommer den 1. april 2003. Han havde aldrig været advokat for Energi E2, som først var fusioneret med DONG pr. 1. juli 2006, og han havde været højesteretsdommer i 12 år.

Højesteret fastslog herefter, at der ikke ved højesteretsdommerens deltagelse i behandlingen af sag 298/2013 eller ved hans deltagelse i behandlingen af anmodningen om genoptagelse forelå omstændigheder, der var egnede til at vække tvivl om hans fuldstændige upartiskhed.

Anmodningen om genoptagelse blev således ikke taget til følge.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk