Hop til indhold
Højesteret

Dom i skattesag 
16-04-2012 

Sag 230/2010

Dom afsagt den 16. april 2012.

Jørgen Iversen
mod
Skatteministeriet

Skat af salgssum opnået ved salg af disponibel kapacitet i henhold til fiskerilovgivningen

Den samtidige besiddelse af fartøj og disponibel kapacitet fører til, at fartøjet kan anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri og dermed udgøre et afskriv­ningsberettiget aktiv i denne virksomhed.

A fik derfor ikke medhold i sin påstand om, at han ikke var skattepligtig af den salgssum på 341.523 kr., som han opnåede ved i indkomståret 2003 at sælge disponibel kapacitet i henhold til fiskerilovgivningen.

Dommen var en stadfæstelse af landsrettens dom.

 Læs hele dommen her

 

Til top Sidst opdateret: 16-04-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk