Hop til indhold
Højesteret

Dom i byggesag fra Fyn 
19-04-2011 

Sag 177/2008
 

Dom afsagt den 19. april 2011.

Arkitektfirmaet Steen Skovmand ApS
mod
A

Dom i byggesag fra Fyn

Sagen drejede sig om, hvorvidt et arkitektfirma havde udført arkitektarbejde udover det, som oprindeligt var aftalt med bygherren, og om det i så fald havde krav på ekstrabetaling for dette arbejde. Sagen drejede sig endvidere om, hvorvidt arkitektfirmaet havde pådraget sig erstatningsansvar på grund af fejl og mangler ved byggeriet.

Højesteret fandt, at arkitektfirmaet havde krav på ekstrabetaling, men at det måtte betale erstatning til bygherren. Herefter blev bygherren dømt til at betale 200.000 kr. til arkitektfirmaet.

 Højesteret ændrede herved Østre Landsrets dom i sagen.

 Dommen er undtagelsesvis ikke i pdf format på grund af omfattende anonymiseringer.

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk