Hop til indhold
Højesteret

Dom i ”Tilst-sagen” 
30-11-2011 

Sag 295/2009
 

Dom afsagt den 30. november 2011

 

A, B, C og D
mod
Politidirektøren for Østjylland,
Rigsadvokaten og
Justitsministeriet

 

Dom i en sag bl.a. vedrørende to personers død i forbindelse med en anholdelse for brugsty­veri. Hændelsen har i pressen været omtalt som ”Tilst-sagen”.

Aarhus Politi fik natten til den 29. december 2001 anmeldelse om, at tre uindregistrerede –

formentlig brugsstjålne – 4-hjulstrækkerbiler ”kørte som åndssvage” i retning fra Aarhus mod Tilst. Under kørsel ind i Anelystparken havde en patruljevogn observeret nogle perso­ner klædt i hvide ke­deldragter med hætter over hovedet, som stod ved tre 4-hjulstrækkere. Den ene bil – en grå Jeep – kørte straks væk i høj fart, hvorved patruljevognen måtte foretage en und­vige­manøvre, medens de to andre biler – en grøn Jeep og en Mercedes – kort tid efter på­kørte patrulje­vog­nen. I for­bindelse med påkørslen afgav politiassi­stent G skud mod den grønne Jeep og mod Mercedesen. Ved et af skuddene blev føreren af Jeepen, E, ramt i hove­det og afgik ved døden. Ved et an­det af skuddene blev føreren af Mercedesen, F, ramt ufarligt ved det ene øjenlåg. Umiddelbart efter så politi­assistent G en person i Mercedesen række efter en genstand, som han op­fattede som et oversavet jagtgevær. Han frygtede selv at blive skudt og afgav derfor skud ind ad højre forreste side­rude på Mercedesen. Føreren af Mercedesen blev herved ramt i ryggen og afgik ved døden.  Kort tid efter bankede politiassistent H med sin pistol på den grønne Jeeps højre forreste siderude, hvor­ved et skud gik af og knuste ru­den. Det samlede forløb varede højst 1 ½ minut.  

Appellanterne, E’s far, F’s mor, og to af passagererne i 4-hjulstrækkerbilerne, havde bl.a. ned­lagt påstand om, at Politidirektøren for Østjylland, Rigsadvokaten og Justitsministeriet skulle betale godtgørelse for ikke-økonomisk skade under hensyn til, at der var sket en kræn­kelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 2 og artikel 3. Politidirektø­ren for Østjylland, Rigsadvokaten og Justitsministeriet påstod bl.a. frifindelse. 

Højesteret udtalte, at der hverken i forbindelse med de afgivne skud, der dræbte førerne af den grønne Jeep og Mercedesen, skuddet gennem den grønne Jeeps højre siderude, eller ved gen­nem­førelsen af efterforskningen i medfør af retsplejelovens § 1020 a, var sket krænkelser af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Der var derfor ikke grundlag for at tilkende ap­pellanterne en godtgørelse.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk