Hop til indhold
Højesteret

Dokumenter fra PET 
16-01-2015 

Sag 30/2014
 

Kendelse afsagt den 15. januar 2015 

 

Jørgen Dragsdahl
mod
Bent Jensen

 

PET skulle ikke udlevere klassificerede dokumenter

Bent Jensen anmodede Højesteret om at pålægge PET at udlevere dokumenter til brug for injuriesagen mellem ham og Jørgen Dragsdahl.

For så vidt angår klassificerede dokumenter udtalte Højesteret, at der ikke var hjemmel til at ophæve PET’s tavshedspligt. For så vidt angår afklassificerede dele af dokumenter udtalte Højesteret, at Bent Jensens interesse i udlevering vejede tungere end Jørgen Dragsdahls interesse i hemmeligholdelse.

Højesteret fastslog således, at PET skulle udlevere de omstridte dokumenter, i det omfang de var afklassificerede.

 

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk