Hop til indhold
Højesteret

Dokumentation for markedsføringsudsagn 
26-06-2015 

Sag 24/2014
 

Dom afsagt den 26. juni 2015

 

Colgate-Palmolive A/S
mod
Unilever Danmark A/S

 

Unilevers markedsføringsudsagn var tilstrækkeligt dokumenterede, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 3

Sagen angik Unilevers markedsføring af tandpastaprodukterne ”Zendium Syreforsvar” og ”Zendium Emalje Protect” til forebyggelse af syreskader på tænderne. Sagens hovedspørgsmål var, om Unilever havde anvendt vildledende eller urigtige angivelser om ”Zendium Syreforsvar” og ”Zendium Emalje Protect” og derfor bl.a. skulle forbydes at anvende navnet ”Zendium Syreforsvar”. Spørgsmålet var navnlig, om Unilever havde overtrådt markedsføringslovens § 3, stk. 3, om, at rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres. Unilevers dokumentation bestod i en række laboratorieforsøg, som indikerede, at ”Zendium Syreforsvar” og ”Zendium Emalje Protect” havde en særligt beskyttende effekt imod syreskader på tænderne.

Højesteret fastslog, at Unilevers markedsføringsudsagn var tilstrækkeligt dokumenteret, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 3, uanset at der ikke forelå et egentlig videnskabeligt bevis for rigtigheden af markedsføringsudsagnene. Højesteret frifandt derfor Unilever for Colgates påstande om forbud. Da Colgate havde fået nedlagt fogedforbud, der senere var blevet ophævet af landsretten, skulle Colgate betale erstatning til Unilever.

Sø- og Handelsretten var kommet til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs Sø- og Handelsrettens dom

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk