Hop til indhold
Højesteret

Dødsbo kunne ikke indtræde i sag anket af afdøde 
02-06-2016 

Sag 236/2014
 

Dom afsagt den 2. juni 2016

 

Boet efter A (tidligere A)
mod
Transportministeriet

 

Afdødes påstand angik ikke retskrav, som nu tilkom boet efter ham

A havde anket landsrettens dom i en sag, han havde anlagt mod Transportministeriet. Sagen vedrørte spørgsmålet, om det er i strid med Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder eller Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at stille krav om, at en brevkasse, der skal være opstillet i skel, skal være forsynet med oplysning om postmodtagerens navn.

For Højesteret nedlagde A påstand om, at Transportministeriet i forhold til A skulle anerkende, at kravet om påførsel af hans navn på postkasse ud mod offentlig vej var ulovligt. A afgik ved døden inden sagens afgørelse i Højesteret. Boet efter A afgav erklæring om, at boet indtrådte i ankesagen, jf. dødsboskiftelovens § 107, stk. 1. Transportministeriet påstod sagen afvist. 

Højesteret fandt ikke, at der var oplyst forhold, der indebar, at afdødes påstand angik retskrav, som nu tilkom boet efter ham, hvorfor boet ikke kunne indtræde i sagen i afdøde As sted. Som følge heraf afviste Højesteret ankesagen.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk