Hop til indhold
Højesteret

Dobbelt dørlukning 
28-06-2012 

Sag 155/2012

Kendelse afsagt 28. juni 2012.

Anklagemyndigheden
mod
T

Højesteret stadfæstede landsrettens afgørelse om dobbelt dørlukning i en straffesag efter straffelovens § 108

I sagen var T tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 108 om spionage.

Inden hovedforhandlingen i byretten anmodede anklagemyndigheden om, at sagen blev behandlet for lukkede døre. Anklagemyndigheden anmodede i den forbindelse om dobbelt dørlukning, sådan at spørgsmålet om at lukke dørene under hovedforhandlingen også skulle behandles for lukkede døre. Både T og de tilstedeværende pressefolk protesterede.

Efter retsplejelovens § 29 kan retten bl.a. bestemme, at et retsmøde skal holdes for lukkede døre, når statens forhold til fremmede magter eller særlige hensyn til disse i øvrigt kræver det.

Efter retsplejelovens § 29c, kan retten, især hvis afgørende hensyn til fremmede magter eller til sagens oplysning kræver det, bestemme, at også forhandling om, hvorvidt dørene skal lukkes, skal foregå for lukkede døre.

Byretten besluttede at behandle spørgsmålet om dørlukning for lukkede døre. Derefter besluttede byretten også, at sagen i sin helhed skulle behandles for lukkede døre. Landsretten stadfæstede byrettens afgørelser herom.

Højesteret nåede til samme resultat.

Læs hele kendelsen.

 

Til top Sidst opdateret: 28-06-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk