Hop til indhold
Højesteret

Dækningsafgift 
15-06-2012 

Sag 123/2011

Dom afsagt den 15. juni 2012.

Region Sjælland
mod
Odsherred Kommune

Dækningsafgift – hvor en del af ejendommen er fritaget for grundskyld

En kommune kan kræve dækningsafgift af grundværdi og forskelsværdi for de offentlige ejendomme, der er fritaget for betaling af grundskyld. I sagen var det kun en del af ejendommen, der var fritaget for grundskyld. Der skulle derfor tages stilling til, med hvilken andel der skulle betales dækningsafgift af hhv. grundværdi og forskelsværdi.

Bygningerne på grunden blev benyttet til hospital og var alle beliggende på den del af arealet, der var fritaget for grundskyld.

Højesteret fastslog, at dækningsafgiften af grundværdien skulle beregnes af den andel af grundværdien, som svarede til det fritagne grundareals del af den samlede ejendom.

Højesteret fastslog endvidere, at dækningsafgift af forskelsværdien som udgangspunkt skulle betales af den fulde forskelsværdi, da alle bygningerne på ejendommen var beliggende på den del af grunden, der var fritaget for grundskyld.

Landsretten var nået til det samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 15-06-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk