Hop til indhold
Højesteret

Disciplinær straf til fængselsfunktionær 
30-11-2011 

Sag 346/2010
 

Dom afsagt den 30. november 2011

 

Dansk Fængselsforbund som mandatar for A
mod
Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

 

A var tjenestemandsansat fængselsfunktionær. Den 3. april 2008 blev As afdeling anmodet om at afgive en medarbejder til en transport i forbindelse med uro i en arrest i en anden by. As kollega B meldte sig til opgaven, men inden B forlod afdelingen, kontaktede A fængslets ”kommandocentral”, hvor han under telefonsamtaler med C og D gav udtryk for, at afdelingen burde kompenseres for afgivelsen af en medarbejder. Samtalen endte med, at D sagde til A, at han kunne glemme det, idet der i mellemtiden var skaffet en anden medarbejder. A sagde herefter til B, at han ikke skulle deltage i transporten.

Fængslet gav i anledning heraf A en advarsel for lydighedsnægtelse. Advarslen blev af Dansk Fængselsforbund på As vegne påklaget til Direktoratet for Kriminalforsorgen, der iværksatte tjenstligt forhør. Direktoratet for Kriminalforsorgen traf herefter afgørelse om en advarsel til A, idet A havde overtrådt tjenestemandslovens § 10 ved ikke straks at have imødekommet en anmodning fra en overordnet om at afgive en mand til en fangetransport.

Højesteret udtalte, at en tjenestemand samvittighedsfulgt skal overholde de regler, der gælder for hans stilling, jf. tjenestemandslovens § 10, og at lydighedspligten blandt de pligter, der følger heraf, er central. Højesteret lagde til grund, at de ansatte i et fængsel har pligt til umiddelbart at efterkomme en anmodning om bistand i en hastesituation som den foreliggende. Højesteret fandt det bevist, at A under telefonsamtalerne havde stillet som betingelse for afdelingens afgivelse af en mand til den hastende fangetransport, at afdelingen fik en afløser. A havde derved overtrådt sin pligt til uden tøven at efterkomme en anmodning om bistand, hvilket han måtte have indset. Han begik således en tjenesteforseelse, jf. tjenestemandslovens § 10. Der var ikke under sagen fremkommet noget, der gav grundlag for at tilsidesætte den tildelte advarsel. Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

 Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk