Hop til indhold
Højesteret

Direktør ikke erstatningsansvarlig 
01-11-2013 

Sag 352/2011
 

Dom afsagt den 1. november 2013.

Inuit Service Company A/S
mod
Søren Andersen

Ikke grundlag for erstatningsansvar – selv om der var begået fejl

Sagen angik, om Søren Andersen som direktør havde pådraget sig erstatningsansvar bl.a. i forbindelse med ombygningen af et skib, indhentelse af fartstilladelse for skibet og orientering af bestyrelsen herom. Inuit Service Company A/S mente, at bl.a. disse forhold havde medført, at skibet var blevet solgt med et betydeligt tab, og at selskabet havde mistet indtægter fra en indgået charteraftale vedrørende skibet.

Efter en samlet vurdering fandt Højesteret, at de fejl, som Søren Andersen havde begået, ikke havde været af en sådan grovhed og ikke havde haft en sådan betydning for det påberåbte tab, at der var grundlag for at pålægge ham erstatningsansvar.

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.

  Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 01-11-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk