Hop til indhold
Højesteret

Differenceerstatning 
30-08-2018 

253/2017
 

Dom afsagt den 30. august 2018

 

Tryg Forsikring A/S
mod
3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

 

Beregning af differenceerstatning ved egen skyld

Sagen angik, hvordan erhvervsevnetabserstatning skal opgøres, når der både skal foretages fradrag for ydelser udbetalt i henhold til arbejdsskadesikringsloven og ske nedsættelse af erstatningen som følge af egen skyld.

Højesteret fandt, at de ydelser, som skadelidte havde fået efter arbejdsskadesikringsloven, skulle fratrækkes i erhvervsevnetabserstatningen i henhold til erstatningsansvarsloven, før der skete nedsættelse af erstatningen på grund af egen skyld.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk