Hop til indhold
Højesteret

Differenceerstatning 
19-11-2014 

Sag 17/2014
 

Dom afsagt den 19. november 2014

 

Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A
mod
Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S

 

Forøget erstatning efter arbejdsskadesikringsloven som følge af forhøjelse af folkepensionsalderen skulle tilfalde ansvarsforsikringsselskabet

A, der er født i 1958, var i august 2004 udsat for en arbejdsulykke. Industriens Arbejdsskadeforsikring udbetalte i den forbindelse erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til arbejdsskadesikringsloven. A fik endvidere udbetalt differenceerstatning i henhold til erstatningsansvarsloven fra arbejdsgiverens ansvarsforsikringsselskab, Topdanmark Forsikring.

I 2012 blev folkepensionsalderen forhøjet til 67 år for bl.a. personer født i 1958. A, der allerede i 2009 havde fået udbetalt erstatning efter arbejdsskaden, fik som følge heraf i 2012 tilkendt yderligere erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven. Industriens Arbejdsskadeforsikring udbetalte imidlertid den forhøjede erstatning til ansvarsforsikringsselskabet, Topdanmark Forsikring. A gjorde derfor gældende, at den forhøjede erstatning tilkom ham.

Højesteret kom frem til, at Topdanmark Forsikring var berettiget til at kræve det forhøjede beløb udbetalt, da den differenceerstatning, der i 2009 var blevet udbetalt efter erstatningsansvarsloven, oversteg den forhøjede erstatning efter arbejdsskadesikringsloven.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk