Hop til indhold
Højesteret

Delvis opsigelse 
22-03-2013 

Sag 95/2012
 

Dom afsagt den 22. marts 2013

 

B A/S
mod
HK Danmark som mandater for A

 

En ansats delvise opsigelse kunne ikke anses for en opsigelse af ansættelsesforholdet

 

En ansat, A, indgik i juni 2007 en aftale med sin arbejdsgiver, B, om, at hun - udover sin daværende stilling som salgssekretær - skulle varetage opgaverne som driftsleder. I september 2009 meddelte A ved e-mail B, at hun stoppede med at virke som driftsleder pr. 31. oktober 2009, og at hun herefter varetog sit job som salgssekretær. B meddelte herefter A, at hendes tidligere job som salgssekretær ikke længere eksisterede og bekræftede, at A stoppede helt i virksomheden pr. 31. oktober 2009.

 

Sagen hovedspørgsmål var, om A ved sin e-mail havde opsagt sin stilling i virksomheden, som antaget af B.

 

Højesteret udtalte, at B ikke var berettiget til at anse A’s e-mail som en opsigelse af hendes stilling i virksomheden, men at B’s fastholdelse af, at A havde opsagt sin stilling i realiteten udgjorde en opsigelse af A. Denne opsigelse skulle ske med det varsel på 6 måneder, som A havde krav på efter funktionærloves regler.

 

Sø- og Handelsretten var nået til det samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk