Hop til indhold
Højesteret

Delvis fradragsret for moms 
17-05-2013 

Sag 101/2011
 

Dom afsagt den 17. maj 2013.

 

 

Nordisk Factoring A/S
mod
Skatteministeriet

 

Factoringselskab kunne ikke modregne renteudgifter til pengeinstitutter ved beregnin­gen af selskabets momsfrie omsætning ved udlånsvirksomhed

 

Et factoringselskab, der drev factoringvirksomhed i form af bl.a. fakturabelåning, ønskede at mod­regne sine renteudgifter til pengeinstitutter i sine renteind­tægter fra factoringkunderne. En sådan nettoopgørelse ville formindske factoringselskabets moms­fritagne omsætning og der­med føre til en forhøjelse af selskabets momsfradragsprocent.

 

Højesteret udtalte, at der hverken i momsloven, det bagvedliggende momsdirektiv eller EU-Domstolens praksis var grundlag for en sådan nettoopgørelsesmetode. Factoringselskabet kun­ne heller ikke støtte ret på SKATs administrative retningslinjer for beregning af penge­in­sti­tutters delvise fradragsprocent.

 

Landsretten var nået til samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk