Hop til indhold
Højesteret

De almindelige domstoles kompetence i fagretlig tvist 
16-01-2012 

Sag 306/2010

Dom afsagt onsdag den 11. januar 2012.   

DI som mandatar for Falck Danmark A/S
mod
3F Sydfyn som mandatar for A

De almindelige domstoles kompetence i fagretlig tvist

Sagen handlede om, hvorvidt et overenskomstbaseret krav på godtgørelse som følge af uberettiget afskedigelse af A skulle afvises fra de almindelige domstole.

As forbund, 3F, meddelte efter en lokal forhandling, at man opgav at føre sagen. Efter en mæglingsmands udtalelse traf 3F imidlertid beslutning om alligevel at støtte As krav. Forbundet kunne på dette tidspunkt ikke inden for gældende tidsfrister forfølge kravet ved faglig voldgift eller Afskedigelsesnævnet. I stedet udtog forbundet som mandatar for A stævning med påstand om godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Højesteret afviste sagen og bemærkede under henvisning til arbejdsretslovens § 11, stk. 2 og Højesterets dom af 23. august 2011 (UfR 2011.3148), at A som medlem af 3F kun kunne anlægge sag ved de almindelige domstole, såfremt han godtgjorde, at 3F havde valgt ikke at forfølge kravet. Dette fandt Højesteret ikke godtgjort. A kunne derfor ikke få kravet vedrørende usaglig afskedigelse behand­let ved domstolene.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 16-01-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk