Hop til indhold
Højesteret

Datafangstproces krævede samtykke 
15-03-2013 

Sag 97/2007

Dom afsagt den 15. marts 2013.

Infopaq International A/S
mod
Danske Dagblades Forening

Datafangstproces krævede samtykke fra rettighedshaverne

Sagen angik, hvorvidt en af Inforpaq International A/S anvendt fremgangsmåde, som omfattede indscanning af avisartikler til brug for elektronisk søgning og udskrivning af korte tekstuddrag indeholdende 11 ord (datafangstsproces), kunne anvendes uden samtykke fra indehaverne af en eventuel ophavsret til artiklerne.

Højesteret fastslog, at datafangstprocessen fra tid til anden ville omfatte sætninger eller sætningsled, der er ophavsretlig beskyttet, og at processen ikke opfyldte betingelserne i undtagelsesbestemmelsen i ophavsretslovens § 11 a, stk. 1. Processen krævede derfor samtykke fra rettighedshaverne. Danske Dagblades Forenings påstand om, at sagen skulle afvises på grund af manglende retlig interesse blev ikke taget til følge.

Landsretten var kommet til samme resultat med hensyn til sagens realitet.    

Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret: 15-03-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk