Hop til indhold
Højesteret

Dækningsafgift og beboelseslejemål 
15-05-2013 

Sag 233/2012
 

Dom afsagt den 15. maj 2013.

 

 

Elin Larsen
og
Ulrik Torp
mod
Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat

 

Dækningsafgift kunne efter boligreguleringsloven medtages i varslet lejestigning og fordeles mellem erhvervslejemål og beboelseslejemål efter bruttoetagearealet

 

Udlejer havde medtaget dækningsafgiften i den omkostningsbestemte leje og fordelt afgiften efter bruttoetagearealet. Lejerne gjorde gældende, at dækningsafgiften ikke kunne pålægges beboelseslejlighederne, da dækningsafgift alene pålægges ejendomme, der helt eller delvist anvendes til erhverv.

 

Højesteret kom frem til, at udlejer med rette ved den varslede lejestigning havde medtaget den dækningsafgift, der påhvilede ejendommen, og at udgiften med rette var fordelt mellem erhvervslejemål og beboelseslejemål efter bruttoetagearealet.

 

Landsretten var nået til samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk