Hop til indhold
Højesteret

Checkmisbrug 
09-09-2011 

Sag 157/2007
 

Dom afsagt den 9. september 2011.

 

Falconholm International A/S
mod
A/S Møns Bank

 

Ikke grundlag for at tilsidesætte udgangspunktet om, at den checkindløsende bank måtte bære tab som følge af checkmisbrug

En bogholder hos Falconholm misbrugte gennem en periode på godt 8 måneder i alt 22 checks med et samlet pålydende på ca. 3,6 mio. kr., der medførte et tab på ca. 1,7 mio. kr. Misbruget blev opdaget i forbindelse med udarbejdelsen af selskabets årsregnskab for 2002. 

A/S Møns Bank var som checkindløsende bank som udgangspunkt ansvarlig for tabet som følge af checkmisbruget. Spørgsmålet for Højesteret var, om Falconholm havde udvist en sådan uforsigtighed, at selskabet må bære tabet. 

På baggrund af skønsmandens erklæringer fandt Højesteret, at der ikke var det fornødne grundlag for at fastslå, at Falconholm havde udvist en sådan uforsigtighed i forbindelse med bogholderiarbejdets tilrettelæggelse og kontrollen med bogholderens dispositioner, at der var grundlag for at pålægge selskabet at bære Møns Banks tab som følge af bogholderens checkmisbrug. Det af Møns Bank anførte om uforsigtighed i forbindelse med Falconholms ansættelse af bogholderen kunne ikke føre til et andet resultat.

Højesteret frifandt derfor Falconholm.

Landsretten havde dømt selskabet til at betale erstatning til banken.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 09-09-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk