Hop til indhold
Højesteret

Bynettet i Esbjerg 
30-01-2013 

Sag 10/2012
 

Dom afsagt den 30. januar 2013.

 

 

Hans Sønderby
mod
Esbjerg Kommune

 

 

Forbruger havde ikke krav på andel i provenu ved kommunens salg af bynettet i Esbjerg

 

Esbjerg Kommune solgte i 2006 sin forsyningsvirksomhed bestående af tv-forsyning og bredbånd (bynettet) til TDC. Forud for salget var bynettet løbende blevet udvidet bl.a. ved kommunens køb af aktiver fra lokale antenneforeninger. Medlemmerne af antenneforeningerne – herunder Hans Sønderby – kunne herefter tilslutte sig bynettet, hvis de ønskede det.

 

Ved sagen blev der bl.a. taget stilling til, om bynettet ved salget var ejet af de tilsluttede forbrugere eller af kommunen, og om grundsætningen om hvile i sig selv-princippet skulle medføre, at forbrugerne havde et retskrav på provenuet ved salget af bynettet til TDC.

 

Højesteret fastslog, at Esbjerg Kommune var ejer af bynettet, og at provenuet ved salg af bynettet som udgangspunkt måtte tilkomme kommunen. Højesteret fastslog endvidere, at hvile i sig selv-princippet er et offentligretligt krav til fastsættelse af takster for kommunal forsyningsvirksomhed, og at der ikke ved princippet tages stilling til en situation, hvor en forsyningsvirksomhed sælges. Det giver derfor ikke en forbruger retskrav på provenuet ved salg af virksomheden.

 

Esbjerg Kommune blev herefter frifundet for det krav om andel i provenuet, som Hans Sønderby havde rejst.

 

Vestre Landsret var nået til det samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk