Hop til indhold
Højesteret

Byfornyelsesloven 
25-10-2013 

Sag 144/11
 

Dom afsagt den 25. oktober 2013

 

Andelsboligforeningen Det Runde Hjørne
mod
Københavns Kommune

 

Biintervenient til støtte for Københavns Kommune: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

 

Andelsboligforening fik ikke medhold i påstand om bl.a. prisnedslag ved overtagelse af en byfornyet ejendom fra Københavns Kommune

I 1996 besluttede Københavns Kommune, at der skulle foretages byfornyelse af en række udlejningsejendomme på Vesterbro. I forlængelse heraf overtog kommunen bl.a. den ejendom, som denne sag drejede sig om. Byfornyelsen blev afsluttet i 2001, og de hidtidige beboere fik tilbud om at flytte tilbage på almindelige lejevilkår.

I 2005 blev lejerne tilbudt at overtage ejendommen, og i 2007 blev den solgt til Andelsboligforeningen Det Runde Hjørne, som var etableret af lejerne. Andelsboligforeningen anlagde herefter sag mod kommunen med bl.a. påstand om tilbagebetaling af en betydelig del af købesummen.

Højesteret fastslog, at andelsboligforeningen ikke havde bevist, at købesummen, som efter byfornyelsesloven var fastsat på baggrund af en vurdering af ejendommens værdi i handel og vandel som udlejningsejendom, havde været for høj. Andelsboligforeningen havde heller ikke på andet grundlag efter byfornyelsesloven krav på en reduktion af købesummen. Endelig kunne lighedsgrundsætninger ikke føre til et andet resultat, ligesom det ikke var godtgjort, at kommunen havde afgivet forpligtende tilkendegivelser om en bestemt pris.

Højesteret nåede dermed til samme resultat som landsretten.   

 

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk