Hop til indhold
Højesteret

Brandstiftelse. Adgang til kontraafhøring. 
17-05-2011 

Sag 67/2011

Dom afsagt den 17. maj 2011.

Rigsadvokaten
mod
T

Brandstiftelse. Adgang til kontraafhøring.

T var ved byrettens og landsrettens dom fundet skyldig i brandstiftelse efter straffelovens § 181, stk. 1, ved i forening med sin datter, D, at have sat ild til en personbil i en carport, hvorefter ilden bredte sig til ejendommens bygningskonstruktion.

D og T var blevet anholdt den 7. januar 2010 og fremstillet i grundlovsforhør hver for sig den 8. januar 2010. Forud for grundlovsforhøret havde D under en politiafhøring forklaret, at T havde deltaget i brandstiftelsen, mens T over for politiet havde benægtet dette. Under grundlovsforhøret, hvor advokat A blev beskikket som forsvarer for dem begge, forklarede D på ny, at T havde deltaget i brandstiftelsen. Under senere afhøring hos politiet og under hovedforhandlingen i byretten og landsretten, hvor T og D havde hver sin forsvarer, forklarede D, at hendes oprindelige forklaring var forkert, og at T ikke havde deltaget i ildspåsættelsen.

Højesteret idømte T 9 måneders ubetinget fængsel.

Højesteret udtalte bl.a., at det havde været rigtigst, såfremt der under grundlovsforhøret havde været beskikket en anden advokat som forsvarer for T end den advokat, der var beskikket som forsvarer for D, jf. retsplejelovens § 734, stk. 2. Det forhold, at dette ikke skete, kunne imidlertid ikke antages at have haft nogen betydning for sagens udfald og kunne derfor ikke føre til frifindelse eller ophævelse af landsrettens dom, jf. herved retsplejelovens § 925, stk. 1.

Højesteret udtalte endvidere, at D under hovedforhandlingen i byretten og landsretten forklarede, at hendes oprindelige forklaring var forkert, og at T ikke havde deltaget i ildspåsættelsen. Den forsvarer, som nu særskilt var beskikket for T, havde adgang til at stille spørgsmål til D, herunder om baggrunden for hendes oprindelige forklaring. Der forelå under disse omstændigheder ingen tilsidesættelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6, stk. 3, litra d, om adgang til kontraafhøring.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 17-05-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk