Hop til indhold
Højesteret

Brand i nedlagt fabriksbygning ikke forvoldt ved grov uagtsomhed 
23-06-2010 

Sag 413/2007 og 415/2007
 

Brand i nedlagt fabriksbygning ikke forvoldt ved grov uagtsomhed

 

Dom afsagt den 23. juni 2010

 

If Skadeforsikring
mod
A

og

A
mod
Topdanmark Forsikring A/S

 

Sagen angik den 14-årige A, der sammen med den 11-årige B havde brudt ind i en nedlagt fabriksbygning, hvor de havde forvoldt en omfattende brand.

Skadeforsikringsselskabet havde betalt 8,75 mio. kr. i erstatning og anlagde sag mod A med krav om regres for 2,3 mio. kr. under henvisning til, at A havde udvist grov uagtsomhed. A kunne kun erkende simpel uagtsomhed og påstod frifindelse. Han inddrog sit ansvarsforsikringsselskab under sagen med krav om, at selskabet skulle friholde ham for, hvad han skulle betale i erstatning, dog maksimalt 2 mio. kr., der var maksimum for ansvarsforsikringen. Ansvarsforsikringsselskabet afviste dækning under henvisning til, at A havde handlet forsætligt.

Højesteret lagde til grund, at skaden var opstået som følge af, at A antændte en tændstik, der tilfældigvis ramte en ukendt væske, der var løbet ud på gulvet fra en væltet dunk, og som viste sig at være brandfarlig. A havde ikke handlet groft uagtsomt og blev frifundet. Som følge heraf blev ansvarsforsikringsselskabet også frifundet.

Skadeforsikringsselskabet skulle betale sagsomkostninger til A, men ikke friholde ham for de sagsomkostninger, han skulle betale til ansvarsforsikringsselskabet (dissens af to dommere for friholdelse).

Landsretten var nået til samme resultat, dog som dissensen med friholdelse af A for sagsomkostninger til ansvarsforsikringsselskabet.

 Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk