Hop til indhold
Højesteret

Brabrand lejesagerne 
22-08-2013 

Sag 193/2012 og 194/2012
 

Domme afsagt 22. august 2013

Sag 193/2012

A
mod
Brabrand Boligforening

og

A
mod
Brabrand Boligforening

Ophævelse af lejemål på grund af sønners kriminalitet berettiget

Sagerne drejede sig om, hvorvidt det var berettiget, at Brabrand Boligforening havde ophævet de respektive lejeres lejemål, efter at lejernes sønner ved Vestre Landsrets endelige straffedom var kendt skyldige i bl.a. en forsætlig ildspåsættelse, hvorved børnehaven Viben nedbrændte den 12. oktober 2008. Børnehaven Viben tilhører Brabrand Boligforenings ejendom og ligger i boligområdet.

Højesteret udtalte, at en forsætlig ildspåsættelse af den foreliggende karakter er en misligholdelse af en sådan grovhed, at en udlejer som udgangspunkt har ret til at ophæve lejemålet, selv om ildspåsættelsen ikke er foretaget af lejeren selv, men af medlemmer af lejerens husstand. Lejernes forhold, herunder det efterfølgende forløb indtil ophævelsen fandt sted, indebar ikke, at dette udgangspunkt skulle fraviges. Højesteret lagde navnlig vægt på, at det ikke kunne lægges til grund, at sønnernes tilknytning til ejendommen på ophævelsestidspunktet var blevet tilstrækkeligt begrænset.

Dommene er en stadfæstelse af landsrettens domme.

Læs dommene her

  Sag 193/2012

  Sag 194/2012

 

Til top Sidst opdateret: 23-08-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk