Hop til indhold
Højesteret

Bortvisning af tilhører 
01-09-2016 

Sag 192/2016
 

Kendelse afsagt den 30. august 2016   

 

Kære af beslutning om bortvisning fra et retsmøde i sagen:

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Beslutning om bortvisning af tilhører kunne kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse. Bortvisningen var berettiget.  

Sagen angik bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag i landsretten, hvor A var mødt op som tilhører. Spørgsmålet for Højesteret var, om en beslutning om bortvisning af en til­hører fra et offentligt retsmøde var en afgørelse, der kunne kæres af den bortviste. I givet fald var spørgsmålet, om bortvisningen var berettiget.

Beslutningen om bortvisning af A var specifikt rettet mod A og be­grundet i hans adfærd. Højesteret fastslog, at beslutningen under disse omstændighe­der havde karakter af en afgørelse over for A, som han var berettiget til at kære uden Procesbevillingsnævnets tilladelse. Højesteret fastslog endvidere, at bortvisningen var berettiget. 

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk