Hop til indhold
Højesteret

Bortfald af erstatning efter færdselsulykke som følge af forsætlig medvirken 
19-12-2016 

Sag 235/2015
 

Dom afsagt den 16. december 2016

 

A
mod
Codan Forsikring A/S

 

Skadelidte, der var sindssyg, forsøgte at begå selvmord ved at køre ind i en modkørende lastbil. Retten til erstatning for personskade bortfaldt som følge af forsætlig medvirken  

Skadelidte, der var diagnosticeret med paranoid skizofreni, forsøgte at begå selvmord ved med høj hastighed at køre direkte ind i en modkørende lastbil. Skadelidte overlevede ulykken, men blev påført alvorlige personskader, herunder vedvarende lammelse fra brystkassen og nedefter. Skadelidte anlagde sag mod lastbilens forsikringsselskab for at få forsikringsselskabet til at anerkende skadelidtes krav på erstatning for den personskade, han var blevet påført ved ulykken.

Højesteret tiltrådte, at skadelidte forsætligt havde medvirket til skaden, og at han ikke som følge af sin sindssygdom manglede evnen til at handle fornuftsmæssigt i forbin­delse med sin kørsel.

Højesteret fastslog, at der ikke var grundlag for at fravige udgangspunktet om, at erstatningen ved forsætlig forvoldelse af skaden skulle bortfalde. Højesteret lagde vægt på, at skadelidte udførte sit selvmordsforsøg ved med høj hastighed at køre ind i en modkørende lastbil, hvorved han udsatte lastbilens fører og andre trafikanter for alvorlig fare.

Landsretten var nået til samme resultat.  

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk