Hop til indhold
Højesteret

Bonus omfattet af funktionærlovens § 17 a, stk. 1 
30-06-2017 

Sag 134/2016
 

Dom afsagt den 30. juni 2017

 

Agilent Technologies Denmark ApS (tidl. Dako Denmark A/S)
mod
Pharmadanmark som mandatar for A

 

Medarbejder havde krav på forholdsmæssig andel af bonus ved fratræden før bonusperiodens udløb

Sagen angik, om A i medfør af funktionærlovens § 17 a, stk. 1, jf. § 21, stk. 1, havde krav på at få udbetalt en forholdsmæssig andel af den fastholdelsesbonus, han ville have fået udbetalt, hvis han havde været ansat i virksomheden ved den aftalte bonusperiodes udløb, eller om han i medfør af bonusaftalens vilkår alene havde krav på et mindre beløb i henhold til et progressivt stigende optjeningsprincip i aftalen. 

Højesteret fastslog, at den aftalte bonus under de foreliggende omstændigheder reelt ikke kun var en præmiering af A for at forblive i sin stilling indtil bonusperiodens udløb, men at den også var en vederlæggelse for udførelse af arbejde på samme måde som løn. A’s fastholdelsesbonus skulle endvidere ikke sidestilles med et midlertidigt og stigende løntillæg uden udskudt betaling. Bonusordningen var på denne baggrund omfattet af funktionærlovens § 17 a, stk. 1. Højesteret fandt endvidere, at det følger af funktionærlovens § 17 a, stk. 1, jf. § 21, stk. 1, at en medarbejder ved fratræden har krav på en andel af den fulde ydelse, som er afpasset i forhold til vedkommendes ansættelsestid, det vil sige en forholdsmæssig andel.

A havde derfor ved sin fratræden krav på at få udbetalt den opgjorte forholdsmæssige andel af den bonus, han ville have fået udbetalt, hvis han havde været ansat i virksomheden ved den aftalte optjeningsperiodes udløb.

Sø- og Handelsretten var kommet til det samme resultat.

 Læs hele dommen

  Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk