Hop til indhold
Højesteret

Børnesamtale 
24-11-2015 

Sag 63/2015
 

Kendelse afsagt den 24. november 2015


A
mod
B


Genoptagelse af sagsforberedelsen med henblik på afholdelse af børnesamtale

Sagen vedrørte spørgsmålet, om den fælles forældremyndighed over tre børn skulle ophæves og tillægges moderen alene. Moderen og børnene boede i Danmark, mens faderen havde bosat sig i udlandet og var gift på ny.

Byretten havde tillagt moderen forældremyndigheden alene, og landsretten havde stadfæstet denne afgørelse.

Der var ikke gennemført børnesamtaler, sagkyndige undersøgelser eller indhentet udtalelser fra skoler eller andre institutioner i forbindelse med behandlingen af sagen i byretten eller landsretten. Det fremgik af byrettens retsbog, at parterne under sagen i byretten havde været enige om, at der ikke skulle afholdes børnesamtaler eller indhentes udtalelser, men baggrunden for parternes enighed fremgik ikke.

Med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet blev landsrettens dom anket til Højesteret, hvor sagen blev behandlet skriftligt. Efter parternes udveksling af skriftlige indlæg blev sagen optaget til dom.

Højesteret fandt imidlertid, at der ikke kunne afsiges dom på det foreliggende grundlag, da der burde gennemføres en børnesamtale med de to ældste af børnene, der var henholdsvis 11 og 13 år. Højesteret genoptog derfor forberedelsen af sagen med henblik herpå.


 Læs hele kendelsen 

Til top Sidst opdateret: 25-11-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk