Hop til indhold
Højesteret

Bøden for brancheforenings overtrædelse af konkurrenceloven fastsat til 500.000 kr 
30-08-2010 

Sag 320/2009
 

Dom afsagt den 30. august 2010.

 

Rigsadvokaten
mod
Danske Busvognmænd
T2
og
T3

 

Bøde for brancheforenings overtrædelse af konkurrenceloven fastsat til 500.000 kr.

Danske Busvognmænd var ved landsrettens dom idømt en bøde på 400.000 kr. for overtrædelse af konkurrencelovens § 6 ved i perioden fra september til oktober 2005 i to tilfælde at have opfordret foreningens medlemmer til at beregne et særligt oliepristillæg ved udførelse af visse former for buskørsel. Foreningens direktør og underdirektør, T2 og T3, var hver idømt en bøde på 15.000 kr.

Opfordringerne var fremsat i foreningens medlemsblad og et nyhedsbrev, som var udarbejdet af T2 og T3.

Anklagemyndigheden havde for Højesteret nedlagt påstand om skærpelse af bøderne. De tiltalte havde påstået formildelse, subsidiært stadfæstelse.  

Højesteret forhøjede bøden for Danske Busvognmænd til 500.000 kr. under henvisning til, at opfordringen fra foreningen til medlemmerne om at beregne et særligt oliepristillæg måtte anses for en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven, og til, at foreningen og dens medlemmer havde en betydelig omsætning og markedsandel. Højesteret forhøjede endvidere bøderne for T2 og T3 til 25.000 kr. med henvisning til grovheden af overtrædelsen og deres andel heri.

 Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk