Hop til indhold
Højesteret

Bøde for vejtransport af farligt gods 
16-02-2015 

Sag 222/2014
  

 

Dom afsagt den 16. februar 2015

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

5.000 kr. i bøde for overtrædelse af reglerne om vejtransport af farligt gods ved at have transporteret 641 liter fyringsolie i en husstandsolietank anbragt på en påhængsvogn

For Højesteret angik sagen, om T kunne straffes for overtrædelse af reglerne om vejtransport af farligt gods ved at transportere 641 liter fyringsolie fra Frederikssund mod Sjællands Odde i en gammel husstandsolietank, der kunne rumme i hvert fald 700 liter, og som T havde anbragt på en påhængsvogn. Spørgsmålet var, om forholdet var omfattet af den almindelige bestemmelse om vejtransport af farligt gods eller af de særlige regler for privatpersoners transport af farligt gods. Tvisten angik desuden, om bøden for forholdet, som landsretten havde fastsat til 25.000 kr., skulle nedsættes.

Højesteret fastslog, at forholdet skulle henføres under den almindelige bestemmelse om vejtransport af farligt gods, og at bøden for dette forhold efter en samlet vurdering skulle fastsættes til 5.000 kr.

T var desuden idømt en bøde på 1.500 kr. for at have benyttet håndholdt mobiltelefon under kørslen, og Højesteret fastsatte herefter den samlede bøde til 6.500 kr.

Landsretten var kommet til et andet resultat, idet landsretten havde fastsat bøden for overtrædelse af reglerne om vejtransport af farligt gods til 25.000 kr.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk