Hop til indhold
Højesteret

Bøde for overtrædelse af god advokatskik 
12-12-2017 

Sag 237/2016
 

Dom afsagt den 12. december 2017

 

Advokatnævnet
mod
A

 

Tidligere advokat pålagt en bøde på 100.000 kr. for overtrædelse af god advokatskik

A, som på daværende tidspunkt var advokat, havde på et dagblads facebookside fremsat beskyldninger mod vidner i en verserende straffesag om, at de efter byrettens opfattelse havde afgivet falsk forklaring for retten. Dette var i strid med god advokatskik, og spørgsmålet for Højesteret var, hvilken sanktion han skulle pålægges.

Højesteret udtalte, at A’s adfærd var en grov overtrædelse af god advokatskik, og lagde vægt på, at beskyldningerne var udtryk for intimidering af vidnerne i en verserende retssag. På den baggrund, og da A tidligere var pålagt flere sanktioner for overtrædelser af god advokatskik, vurderede Højesteret, at der ikke var grundlag for at ændre Advokatnævnets afgørelse om at pålægge A en bøde på 100.000 kr.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk