Hop til indhold
Højesteret

Bøde for brancheforenings overtrædelse af konkurrenceloven fastsat til 500.000 kr. 
30-08-2010 

Sag 319/2009
 

Dom afsagt den 30. august 2010.

 

Rigsadvokaten
mod
Dansk Juletræsdyrkerforening
og
T2

 

Bøde for brancheforenings overtrædelse af konkurrenceloven fastsat til 500.000 kr.

Dansk Juletræsdyrkerforening var ved landsrettens dom idømt en bøde på 400.000 kr. for overtrædelse af konkurrencelovens § 6 ved i perioden fra december 2002 til august 2006 at have vejledt foreningens medlemmer om og anbefalet brugen af mindstepriser. Foreningens direktør, T2, var idømt en bøde på 15.000 kr.

Opfordringerne til brug af mindstepriser var sket i foreningens medlemsblad.  

Anklagemyndigheden havde for Højesteret nedlagt påstand om skærpelse af bøderne, mens de tiltalte havde påstået stadfæstelse.

Højesteret forhøjede bøden for Dansk Juletræsdyrkerforening til 500.000 kr. under henvisning til, at opfordringen fra foreningen til medlemmerne om brug af mindstepriser måtte anses for en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven og til varigheden af overtrædelsen. Højesteret forhøjede endvidere bøden for T2 til 25.000 kr. med henvisning til grovheden af overtrædelsen og hans andel heri.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk