Hop til indhold
Højesteret

Bindende proceserklæring 
19-07-2019 

Sag BS-50759/2018
 

Kendelse afsagt den 18. juli 2019

 

A
mod
Codan Forsikring A/S

Proceserklæring afgivet under hovedforhandlingen i byretten var også bindende under landsrettens behandling af ankesagen

Codan Forsikring A/S, som var ansvarsforsikrer for en skadevoldende bilist, afgav under ho­vedforhandlingen af erstatningssagen i byretten en pro­ceserklæring om, at skadelidtes, As, er­statningsopgørelse ikke længere blev bestridt. Sagen angik, om proceserklæringen også var bindende under landsrettens behandling af ankesagen.

Højesteret udtalte, at rækkevidden af en proceserklæring må afgøres ved fortolkning af den på­gældende erklæring under hensyntagen til dens ordlyd, formål og forudsætninger samt sa­gens omstændigheder i øvrigt.

Codan Forsikring havde under skriftvekslingen forud for hovedforhandlingen i byretten be­stridt As erstatningsopgørelse og flere gange opfordret ham til at opgøre kravet på ny. A re­vi­de­rede sit krav og fremkom med en endelig erstatningsopgørelse forud for hovedfor­hand­lin­gen. Opgørelsen var foretaget på grundlag af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings seneste ud­talelser, således som Codan Forsikring havde opfordret A til at gøre. På denne baggrund oply­ste Codan Forsikring under hovedforhandlingen, at erstatningsopgørelsen i As påstandsdo­ku­ment ikke længere blev bestridt. Codan Forsikring havde ikke anført, at der skulle foreligge urigtige eller bristende forudsætninger for proceserklæringen. Under disse omstændigheder fandt Højesteret, at erklæringen, der efter sin ordlyd ikke var begrænset til alene at angå sagen i byretten, også var bindende for ankesagen.

 Landsretten var kommet til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk