Hop til indhold
Højesteret

Bindende påtalebegrænsning i narkosag 
23-12-2015 

Sag 213/2015
 

 

Kendelse afsagt den 22. december 2015

 

Anklagemyndigheden
mod
T1 og T2

 

Anklagemyndigheden havde afgivet bindende påtalebegrænsning i straffesag om narkokriminalitet

Sagen vedrørte spørgsmålet, om anklagemyndigheden havde afgivet en bindende påtalebegrænsning over for to tiltalte i en sag om overtrædelse af straffelovens § 191, således at anklagemyndigheden for hver af de tiltalte ville frafalde et forhold mod de tiltaltes erkendelse af et andet forhold.

Ved byrettens behandling af spørgsmålet om bindende påtalebegrænsning havde anklagemyndigheden og de to tiltaltes forsvarere erklæret sig enige i, at det kunne lægges til grund for rettens afgørelse, at anklagemyndigheden over for T1 og T2 var fremkommet med en klar tilkendegivelse om, at anklagemyndigheden ville frafalde et af forholdene, hvis pågældende kunne tilstå det andet forhold. Der var endvidere enighed om, at denne tilkendegivelse var blevet meddelt de pågældende, der havde accepteret tilkendegivelsen, hvilket der var blevet givet anklagemyndigheden meddelelse om.

Anklagemyndigheden havde ikke efterfølgende fragået denne enighed.

Under disse omstændigheder tiltrådte Højesteret byrettens bedømmelse, hvorefter der både i forhold til T1 og T2 forelå en bindende påtalebegrænsning med det indhold, der var angivet i byrettens kendelse. På baggrund heraf stadfæstede Højesteret i det hele byrettens kendelse.

Landsretten havde fundet, at der alene forelå en bindende påtalebegrænsning for T2.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk