Hop til indhold
Højesteret

Bevis i forbudssag 
09-12-2014 

Sag 199/2014
 

Kendelse afsagt den 9. december 2014

 

TV 2 Danmark A/S
og
Monday Production ApS
mod
A
og
B

 

TV 2 skulle ikke udlevere kopi af lyd- og billedoptagelser

A og B anmodede byretten om bl.a. at forbyde TV 2 at vise en tv-udsendelse. Anmodningen blev behandlet i et retsmøde, hvor TV 2 afspillede lyd- og billedoptagelser, herunder en ikke færdigredigeret udgave af tv-udsendelsen. Byretten forbød TV 2 at vise tv-udsendelsen i den afspillede form, som efter byrettens opfattelse indebar en grov krænkelse af A’s gode navn og rygte. Byretten beholdt ikke en kopi af de afspillede optagelser.

TV 2 kærede byrettens forbud til landsretten. Under kæresagen ønskede A og B, at TV 2 skulle udlevere en kopi af de optagelser, som var blevet afspillet i byretten.

Højesteret fastslog, at det ikke skulle pålægges TV 2 at udlevere en kopi af optagelserne til A og B. Højesteret udtalte, at reglerne om aktindsigt i sammenhæng med kontradiktionsprincippet ikke under de foreliggende omstændigheder gav hjemmel til et pålæg om udlevering. (Dissens)

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk