Hop til indhold
Højesteret

Bevis for brands opståen 
19-03-2013 

Sag 308/2009

Dom afsagt den 19. marts 2013.


AIG Europe S.A.
og
Danish Crown AmbA
mod
Trelleborg Phønix A/S

Ikke godtgjort, at brands opståen skyldtes tagdækkerarbejde

I 2003 opstod der brand på et slagteri, hvor der skete skade på en staldbygning, der var under renovation. Sagen angik, om brandens opståen skyldtes en underentreprenørs tagdækkerarbejde på staldbygningen, og om slagteriets forsikringsselskab og slagteriet derfor havde et regreskrav mod underentreprenøren. 

Højesteret udtalte, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte tagdækkerens forklaring om det arbejde, han havde udført. Brandstedet blev undersøgt af politiet, der udarbejdede rapport herom, men der blev ikke foretaget yderligere brandtekniske undersøgelser med henblik på at fastslå brandens årsag. Skønserklæringerne i sagen var baseret på oplysningerne i politirapporten og vidneforklaringerne i sagen. Vidneforklaringerne om, hvor røgudviklingen og ilden blev observeret, var ikke entydige. På denne baggrund var det ikke godtgjort, at brandens opståen skyldtes tagdækkerens arbejde

Landsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 19-03-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk