Hop til indhold
Højesteret

Betinget udvisning 
02-07-2014 

Sag 57/2014
 

Dom afsagt den 2. juli 2014.


Anklagemyndigheden
mod
T

Betinget udvisning af ukrainsk statsborger, som var straffet med 60 dages ubetinget fængsel for vold.

T, som er 31 år og ukrainsk statsborger, var i byretten og landsretten blevet straffet med 60 dages ubetinget fængsel for vold. Byretten og landsretten havde samtidig besluttet, at T skulle udvises af Danmark med indrejseforbud i 6 år.

Højesteret fandt ikke grundlag for at ændre den idømte fængselsstraf.

Med hensyn til spørgsmålet om udvisning fastslog Højesteret, at beregningen af perioden for T’s lovlige ophold i Danmark skulle regnes frem til det tidspunkt, hvor der første gang var blevet afsagt dom om ubetinget udvisning.

Henset til karakteren af det begåede forhold og til, at han ikke i øvrigt havde begået kriminalitet af betydning, samt til, at T og hans hustru gennem deres familie- og arbejdsliv havde oparbejdet en ikke uvæsentlig tilknytning til Danmark, var der – uanset ægtefællernes stærke tilknytning til Ukraine – ikke grundlag for udvisning af T. Udvisningen blev derfor gjort betinget.

Højesteret nåede dermed, hvad udvisningsspørgsmålet angår, til et andet resultat end landsretten og byretten.


 Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret: 04-07-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk