Hop til indhold
Højesteret

Betinget udvisning 
14-06-2013 

Sag 76/2013
  

 

Dom afsagt den 14. juni 2013.

 

Rigsadvokaten
mod
T

 

Betinget udvisning af en 35-årig mand født i Danmark

 

Højesteret besluttede, at en 35-årig mand, som var født i Danmark og havde haft sit liv her, og som for en række forhold begået løbende over en lang årrække var straffet ved et stort antal domme, kun skulle udvises betinget.

 

Der skal efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 foretages en bedømmelse af, hvorvidt udvisning er proportional. Højesteret lagde ved den bedømmelse bl.a. vægt på, at T var født i Danmark og havde haft sin opvækst og skolegang her i landet, og at der ikke tidligere var rejst spørgsmål om udvisning eller betinget udvisning. Selvom T var straffet for et meget stort antal forhold ved 26 domme, herunder senest i januar 2012, var der ikke grundlag for udvisning.   

 

Højesteret nåede dermed til et andet resultat end landsretten.

 

Læs hele dommen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk