Hop til indhold
Højesteret

Betingelserne for varetægtsfængsling var ikke opfyldt 
17-06-2016 

Sag 53/2016
 

 

Kendelse afsagt den 16. juni 2016

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

T, der var tiltalt for røveri, burde ikke have været fortsat varetægtsfængslet

T var varetægtsfængslet for et røveri, hvor en ansat var blevet truet med knive og bundet. Han havde ved sin anholdelse til politiet forklaret om sin rolle i røveriet og havde også navngivet de tre andre ger­ningsmænd, som deltog i røveriet, og forklaret detaljeret om deres rolle. Han havde gentaget denne forklaring i grundlovsforhøret.

Efter at der var rejst tiltale i sagen mod T og de tre andre, løslod byretten T, idet retten fandt, at der ikke længere var risiko for, at han ville påvirke sagens opklaring, da han havde afgivet en de­taljeret forklaring, som nu var blevet fuldt efterprøvet af politiet. Anklagemyndigheden kærede denne afgørelse, og landsretten bestemte, at T skulle forblive vare­tægtsfængslet. Landsretten lagde vægt på sagens karakter og grovhed sammenholdt med op­lysningerne om, at et vidne, som var sigtedes tidligere arbejdskollega, var meget psykisk på­virket af det, hun havde været udsat for, og at de medtiltalte ikke havde ønsket at udtale sig om forholdet.

Højesteret udtalte, at der må fore­tages en vurdering af, om der er bestemte grunde til at antage, at den sigtede, som spørgsmålet om fortsat varetægtsfængsling angår, på fri fod vil og kan vanskeliggøre forfølgningen i sa­gen, herunder ved påvirkning af medsigtede eller andre. Højesteret tiltrådte byrettens vurdering, hvorefter dette ikke længere var tilfældet for Ts vedkommende.

Betingelserne for fængsling efter retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3, var derfor ikke opfyldt.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk