Hop til indhold
Højesteret

Betaling for CO2-kvoter mv. 
13-05-2015 

Sag 298/2013
 

Dom afsagt den 13. maj 2015

 

DONG Energy Thermal Power A/S (Energi E2)
mod
50Hertz Transmission GmbH (Vattenfall)
og
Energinet.dk

 

Krav i anledning af Kontekaftalen

Energi E2, som producerer elektricitet, og Vattenfall, som handler med elektricitet, indgik i 1991 den såkaldte Kontekaftale. Ifølge aftalen skulle Energi E2 etablere en transmissionsforbindelse mellem Danmark og Tyskland gennem Østersøen (Kontekforbindelsen), som skulle forbinde det sjællandske elnet med det østtyske elnet. Energi E2 forpligtede sig i aftalen til at stille effekt til rådighed for Vattenfall via Kontekforbindelsen i en periode på 10 år fra den 1. juli 1996 og forpligtede sig endvidere til til enhver tid at levere elektrisk energi efter anmodning fra Vattenfall. Kontekaftalen indeholdt desuden bestemmelser om Vattenfalls betaling for effekt og elektrisk energi.

For Højesteret angik sagen i første række, om Energi E2 efter indførelsen af CO2-kvotesystemet af Vattenfall kunne kræve betaling for gratis tildelte CO2-kvoter, som Energi E2 havde anvendt ved produktionen af el, der i henhold til Kontekaftalen blev leveret i 2005 og i første halvdel af 2006. I anden række angik sagen, om Vattenfall havde krav på reduktion af de faste effektbetalinger efter aftalen på grund afbrydelser af Kontekforbindelsen i 2004 og på grund af transmissionsbegrænsninger i perioden fra 2004 til 2006. Endelig angik sagen, om Energinet.dk, som i Danmark varetager transmissionsvirksomhed og systemansvarlig virksomhed efter elforsyningsloven, i givet fald skulle friholde Energi E2.

Højesteret fastslog, at Energi E2 kunne kræve betaling af Vattenfall for de gratis tildelte CO2-kvoter, og at Vattenfall derfor skulle betale ca. 419 mio. kr. i tillægsbetaling til Energi E2. Højesteret fastslog endvidere, at Vattenfall havde krav på reduktion af effektbetalingerne med ca. 36 mio. kr. på grund af afbrydelser af Kontekforbindelsen i 2004 og ydereligere reduktion med ca. 9 mio. kr. på grund af transmissionsbegrænsninger i perioden 2004-2006. Endelig fastslog Højesteret, at Energinet.dk skulle friholde Energi E2 for Vattensfalls krav om reduktion af de faste effektbetalinger.

Sø- og Handelsretten var til dels kommet til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk